wat zijn de notariskosten bij verkoop woning

Wat zijn de notariskosten bij de verkoop van een woning? Een overzicht van de kosten.

15 oktober 2023 Door beintentionallyalivecom 0

Wat zijn de notariskosten bij de verkoop van een woning?

Bij het verkopen van een woning komen er verschillende kosten om de hoek kijken. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de notariskosten. Maar wat houden deze kosten precies in en waar moet u rekening mee houden? In dit artikel zullen we de notariskosten bij de verkoop van een woning nader toelichten.

De notaris speelt een cruciale rol bij het juridische proces van het overdragen van een woning. Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat alle juridische aspecten correct worden afgehandeld en dat beide partijen, zowel koper als verkoper, beschermd worden tijdens het verkoopproces.

De notariskosten kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de waarde van de woning en eventuele extra diensten die u wilt afnemen. Over het algemeen bestaan de notariskosten uit twee hoofdonderdelen: honorariumkosten en bijkomende kosten.

Het honorarium is het bedrag dat u aan de notaris betaalt voor zijn diensten. Dit bedrag wordt meestal berekend op basis van een percentage van de verkoopprijs van de woning. De exacte hoogte hiervan kan variëren per notaris, dus het is raadzaam om verschillende offertes op te vragen en te vergelijken voordat u een keuze maakt.

Naast het honorarium zijn er ook bijkomende kosten waar u rekening mee moet houden. Deze kosten hebben betrekking op zaken zoals kadasterkosten, inschrijvingskosten, recherchekosten en eventuele extra diensten die u wilt afnemen, zoals het opstellen van een leveringsakte of hypotheekakte. Deze kosten kunnen ook variëren per notaris, dus het is belangrijk om hier goed naar te informeren.

Het is verstandig om ruim van tevoren contact op te nemen met een notaris en een afspraak te maken om de mogelijkheden en kosten te bespreken. Op deze manier krijgt u een duidelijk beeld van wat u kunt verwachten en kunt u eventueel nog aanpassingen doen in uw verkoopplan.

Het is ook belangrijk op te merken dat de notariskosten bij de verkoop van een woning fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Dit kan gunstig zijn bij het indienen van uw belastingaangifte. Raadpleeg hiervoor altijd een belastingadviseur of neem contact op met de Belastingdienst voor de meest recente informatie en regelgeving.

Kortom, bij de verkoop van een woning komen er notariskosten om de hoek kijken. Deze kosten bestaan uit honorariumkosten en bijkomende kosten. Het is raadzaam om verschillende offertes op te vragen en goed te vergelijken voordat u een keuze maakt. Neem ruim van tevoren contact op met een notaris om alle mogelijkheden en kosten door te nemen, zodat u goed voorbereid bent tijdens het verkoopproces. Vergeet ook niet om advies in te winnen over eventuele fiscale aftrekbaarheid van deze kosten.

 

Veelgestelde vragen over notariskosten bij verkoop van een woning

 1. Welke kosten bij verkoop?
 2. Hoeveel bedragen notariskosten bij aankoop van een woning?
 3. Welke kosten worden verrekend bij notaris?
 4. Wie betaalt de notariskosten bij verkoop huis?

Welke kosten bij verkoop?

Bij de verkoop van een woning kunnen verschillende kosten komen kijken. Hieronder volgt een overzicht van enkele veelvoorkomende kostenposten:

 1. Makelaarskosten: Als u een makelaar inschakelt om de verkoop van uw woning te begeleiden, zullen er makelaarskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen bestaan uit een vast bedrag of een percentage van de verkoopprijs.
 2. Notariskosten: Zoals eerder besproken, zijn er notariskosten verbonden aan het juridische proces van de woningoverdracht. Deze kosten omvatten het honorarium van de notaris en eventuele bijkomende kosten, zoals kadasterkosten en inschrijvingskosten.
 3. Taxatiekosten: Om de waarde van uw woning vast te stellen, kan het nodig zijn om een taxateur in te schakelen. De kosten voor deze taxatie zijn voor uw eigen rekening.
 4. Energielabel: Bij de verkoop van een woning is het verplicht om een geldig energielabel te hebben. Het aanvragen of vernieuwen van dit label brengt kosten met zich mee.
 5. Overige juridische kosten: Afhankelijk van uw situatie kunnen er nog andere juridische kosten ontstaan, zoals advieskosten voor bijvoorbeeld een hypotheekadviseur of advocaat.
 6. Eventuele aflossingsboete: Als u nog een lopende hypotheek heeft op uw verkochte woning en u deze vervroegd aflost, kan er mogelijk een aflossingsboete worden opgelegd door uw hypotheekverstrekker.
 7. Verhuis- en opslagkosten: Het verhuizen van uw spullen naar een nieuwe woning brengt vaak kosten met zich mee, zoals het huren van een verhuiswagen of het inschakelen van een verhuisbedrijf. Daarnaast kunnen er kosten ontstaan voor tijdelijke opslag van uw bezittingen als u nog geen nieuwe woning heeft gevonden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de exacte kosten afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de waarde van uw woning, de gekozen diensten en eventuele specifieke situaties. Het is daarom altijd raadzaam om contact op te nemen met professionals, zoals een makelaar of notaris, om een nauwkeurige schatting te krijgen van de kosten die u kunt verwachten bij de verkoop van uw woning.

Hoeveel bedragen notariskosten bij aankoop van een woning?

De notariskosten bij de aankoop van een woning kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen bestaan de notariskosten uit twee hoofdonderdelen: honorariumkosten en bijkomende kosten.

Het honorarium is het bedrag dat u aan de notaris betaalt voor zijn diensten. Dit bedrag wordt meestal berekend op basis van een percentage van de aankoopprijs van de woning. Het exacte percentage kan variëren per notaris, maar gemiddeld ligt dit tussen de 1% en 2% van de aankoopprijs.

Naast het honorarium zijn er ook bijkomende kosten waar u rekening mee moet houden. Deze kosten hebben betrekking op zaken zoals kadasterkosten, inschrijvingskosten, recherchekosten en eventuele extra diensten die u wilt afnemen, zoals het opstellen van een hypotheekakte. Deze kosten kunnen ook variëren per notaris en zijn doorgaans lager dan het honorarium.

Het is belangrijk om te vermelden dat bovenstaande bedragen slechts indicaties zijn en dat de exacte notariskosten kunnen variëren afhankelijk van uw specifieke situatie en de tarieven die door individuele notarissen worden gehanteerd. Daarom is het raadzaam om altijd contact op te nemen met een notaris om een offerte op maat te ontvangen.

Bij het kiezen van een notaris is het verstandig om niet alleen naar de prijs te kijken, maar ook naar de reputatie en ervaring van de notaris. Vergeet niet om alle kosten duidelijk te bespreken voordat u een definitieve keuze maakt.

Het is ook goed om te weten dat de notariskosten bij de aankoop van een woning niet fiscaal aftrekbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de notariskosten bij de verkoop van een woning, zoals eerder besproken.

Kortom, de notariskosten bij de aankoop van een woning kunnen variëren en bestaan uit honorariumkosten en bijkomende kosten. Het honorarium wordt meestal berekend op basis van een percentage van de aankoopprijs, terwijl bijkomende kosten verschillende aspecten van het aankoopproces omvatten. Neem altijd contact op met een notaris voor een offerte op maat en vergeet niet om naast prijs ook naar reputatie en ervaring te kijken bij het kiezen van een notaris.

Welke kosten worden verrekend bij notaris?

Bij de notaris worden verschillende kosten verrekend. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende kostenposten die u kunt verwachten bij het passeren van een akte:

 1. Honorarium: Dit is het bedrag dat u aan de notaris betaalt voor zijn diensten. Het honorarium kan variëren en wordt meestal berekend op basis van een percentage van de waarde van de transactie, zoals de koopsom van een woning of de waarde van een erfenis.
 2. Kadasterkosten: Deze kosten hebben betrekking op het inschrijven van de akte in het Kadaster, waarin officiële eigendoms- en hypotheekgegevens worden vastgelegd. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het type akte en de waarde van het onroerend goed.
 3. Inschrijvingskosten: Wanneer een akte wordt ingeschreven in openbare registers, zoals het Kadaster, kunnen er inschrijvingskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten variëren per akte en per regio.
 4. Recherchekosten: De notaris moet onderzoek doen naar bepaalde zaken voordat hij een akte kan passeren. Hierbij kunt u denken aan het controleren van eigendomsrechten, hypotheken of eventuele beslagen op het onroerend goed. Deze recherchekosten worden vaak doorberekend aan de cliënt.
 5. BTW: Over bepaalde notarisdiensten wordt BTW (Omzetbelasting) in rekening gebracht. Dit geldt met name voor diensten die niet direct verband houden met onroerend goed, zoals het opstellen van een samenlevingscontract of testament.

Het is belangrijk om te weten dat de exacte kosten kunnen variëren per notariskantoor en per specifieke situatie. Het is daarom raadzaam om vooraf een gesprek te hebben met de notaris en een kostenoverzicht op te vragen. Op die manier krijgt u een duidelijk beeld van welke kosten u kunt verwachten bij uw specifieke transactie.

Daarnaast is het ook belangrijk om te vermelden dat sommige kosten fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Raadpleeg hiervoor altijd een belastingadviseur of neem contact op met de Belastingdienst voor actuele informatie en regelgeving met betrekking tot fiscale aftrekbaarheid van notariskosten.

Wie betaalt de notariskosten bij verkoop huis?

Bij de verkoop van een huis zijn de notariskosten meestal voor rekening van de koper. Dit betekent dat de koper verantwoordelijk is voor het betalen van het honorarium van de notaris en eventuele bijkomende kosten, zoals kadasterkosten en inschrijvingskosten.

De reden hiervoor is dat de notaris voornamelijk werkt in het belang van de koper. De notaris zorgt ervoor dat alle juridische aspecten correct worden afgehandeld en dat de koper beschermd wordt tijdens het verkoopproces. Daarom draagt de koper over het algemeen ook de kosten die hiermee gepaard gaan.

Het is echter belangrijk om op te merken dat dit geen vaste regel is en dat er altijd ruimte is voor onderhandeling tussen beide partijen. In sommige gevallen kunnen verkopers ervoor kiezen om een deel of zelfs alle notariskosten op zich te nemen als onderdeel van een overeenkomst met de koper. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er sprake is van een snelle verkoop of wanneer er andere gunstige voorwaarden worden geboden aan de verkoper.

Het is daarom altijd verstandig om deze kwestie tijdens het onderhandelingsproces duidelijk te bespreken en eventuele afspraken schriftelijk vast te leggen in het koopcontract. Op deze manier worden beide partijen beschermd en kunnen mogelijke misverstanden of geschillen in een later stadium worden voorkomen.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat dit algemene informatie betreft en dat de specifieke afspraken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de notariskosten kunnen variëren afhankelijk van de situatie, het land en de lokale wetgeving. Het is daarom altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een notaris of juridisch expert om uw specifieke situatie te bespreken.